Vi ste ovdje : Naslovnica arrow O nama arrow O radu HDC
Aktivnosti HDC-a u 2007. godini Ispis E-mail
Ružica Lah   
Sadržaj
Aktivnosti HDC-a u 2007. godini
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4

 

Aktivnosti 

AKTIVNOSTI HRVATSKOG DRUŠTVA ZA CELIJAKIJU

  REALIZIRANO U 2007. GODINI -

 

1. POTPORA OBOLJELIH I NJIHOVIH OBITELJI

  • edukacije o bolesti, o terapiji bolesti, o bezglutenskoj zdravstvenoj dijeti – na sastancima članova udruge i drugim okupljanjima - organizirali predavanja - „ O izboru namirnica za prehranu kod celijakije“, „O bezglutenskoj dijeti“, "O glutenu u slatkim proizvodima" „O celijakiji i liječenju“, „Kako održati optimalno zdravlje s celijakijom“, „Kako nastaje bolest“, „Komplikacije neliječene bolesti, važnost redovnih kontrola“, „Celijakija u dječjoj dobi“, „Celijakija u odrasloj dobi“, „Što je novo u celijakiji?“, „Udruge u službi održavanja zdravlja oboljelih od celijakije“, „Prevencija celijakije“, „Održavanja zdravlja oboljelih od celijakije“, „Osnaženja za samostalan život s celijakijom“, „Dijabetes i celijakija“ „ Udružene bolesti sa celijakijom“, „Tableta protiv celijakije“, «Osteoporoza i celijakija», „ Izvješće stručnih predavanja iz AOECS Maribor“, «Zdravlje dolazi iz crijeva» – predavači: mr. Lea Pollak, prof. Marina Grubić, psiholog, dr. Mirjana Percl, dr. Vesna Matić, Ružica Lah, prof. Mladen Peršić, dr. Silvija Čavka, Bruno Krnjak,…
  • organizirali savjetovališta -savjetovalište o dijagnostici i održavanju zdravlja; Savjetovalište o terapiji bolesti, adekvatnoj prehrani i izboru namirnica kod celijakije
  • zdravstvena, dijetetička i psihološka potpora -organizirali 23 savjetovališta i 14 predavanja i 8 radionica
  • informiranje o oruđima za sigurnu prehranu, o tome koja je dopuštena, a koja zabranjena hrana, o kontaminaciji hrane glutenom,… - izradili liste analiziranih proizvoda

- prikupljali podatke od proizvođača hrane i uređivali liste popisa prehrambenih proizvoda bez i sa glutena

- izradili pisane materijale, smjernice za održavanja zdravlja za članstvo i distribuirali ćlanstvu,

- prikupljali sredstava za analiziranje prehrambenih proizvoda i stvorili uvjete za analiziranje (novac, materijal),

- realizirali analiziranje osnovnih proizvoda na gluten, stvaranje popisa odgovarajuće hrane, pružanje informacija koja hrana sadrži i koja ne sadrži gluten, izrada spiskova laboratorijskih analiza hrane na gluten,

  • radionica pripreme posebne hrane,- organizirali tečaj pripreme bezglutenske hrane (u suradnji sa G-M Pharmom - bezglutenska kuhinja, pečenje kruha i drugih namirnica,
  • pomoć kod ostvarenja socijalnih prava oboljelih od celijakije u Hrvatskoj, ....pomoć u nabavci specijalnih bezglutenskih proizvoda, o tome gdje se mogu kupiti, …
  • pomoć na putovanjima i kod društvenih događanja - vrtić, škola, putovanje, bolničko liječenje,…
  • suradnja s međunarodnim i domaćim organizacijama

(AOECS-Asossiation of Europian Celiac Societies) - kao punopravni član prisustvovali 21. konferenciji AOECS-a (Europskog udruženja asocijacija udruga celijakičara) u Mariboru/Slovenija, rujan 2007.;

- prisustvovali Skupu slovačke udruge za celijakiju 23. i 24. 11. u Bratislavi